Aquafox

AquaFox is een geautomatiseerd systeem dat de kwaliteit van het spoelwater bewaakt. Het systeem gebruikt gemiddeld 70% minder water ten op zichte van regulier spoelen. Dat komt neer op gemiddeld 20.000 liter schoon water per maand per spoelbak. Een flinke kostenbesparing en natuurlijk zeer duurzaam. Heycop Smart heeft het AquaFox systeem uitgevoerd met Intelligentie, connectiviteit en een smartphone applicatie. Door deze aanpassingen is niet alleen het gebruiksgemak verhoogd maar is het mogelijk geworden op afstand service te verlenen. Het systeem kan op afstand ingesteld worden en er is geen bezoek nodig om softwarematige updates uit te rollen, foutmeldingen op te sporen of het systeem te resetten.

Partner:

Category:
Date: